Informacje Prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z różnymi warunkami korzystania z tej witryny przed rozpoczęciem przeglądania jej stron. Logując się na tej stronie, akceptują Państwo bez zastrzeżeń niniejsze warunki.

Zasady i warunki użytkowania:

Ta strona (https://www.goku-sklep.pl) jest proponowana w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, Javascript, CSS, itd...) dla lepszego komfortu użytkowania i przyjemniejszej grafiki, zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek, takich jak Firefox, Google Chrome, Safari itd... Zespół Goku Sklep® dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć prawdziwe informacje i niezawodną aktualizację swoich stron internetowych. Mogą jednak wystąpić błędy lub pominięcia. Użytkownik Internetu będzie więc musiał upewnić się co do dokładności informacji i zgłosić wszelkie zmiany na stronie, które uzna za przydatne.

Goku Sklep® nie odpowiada za szkody które mogą wynikać z zastosowania tych informacji.

Ciasteczka:

Strona internetowa https://www.goku-sklep.pl może poprosić o akceptację plików cookie dla celów statystycznych i wyświetlania. Plik cookie jest informacją zapisaną na dysku twardym przez serwer odwiedzanej strony. Zawiera on kilka danych, które są przechowywane na Twoim komputerze w prostym pliku tekstowym, do którego serwer ma dostęp w celu odczytania i zapisania informacji. Niektóre części tej strony nie mogą funkcjonować bez akceptacji plików cookie.

 

Linki hipertekstowe:

Strona https://www.goku-sklep.pl może zawierać linki do informacji dostępnych w internecie oraz innych stron internetowych. Goku Sklep® nie ma możliwości kontrolowania stron, do których prowadzą odnośniki na swoich stronach internetowych. Goku Sklep® nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje dostępności takich zewnętrznych stron i źródeł. Goku Sklep® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, o jakimkolwiek charakterze, wynikające z treści tych stron lub źródeł zewnętrznych, a w szczególności z informacji, produktów lub usług, które oferują, lub z jakiegokolwiek wykorzystania tych elementów. Ryzyka związane z takim użytkowaniem spoczywają w pełni na użytkowniku Internetu, który musi przestrzegać warunków użytkowania. Użytkownicy, abonenci i odwiedzający strony internetowe nie mogą umieszczać hiperłącza do tej strony bez wyraźnej i wstępnej zgody Goku Sklep®. W przypadku, gdy użytkownik lub odwiedzający chciałby utworzyć hiperłącze do jednej ze stron internetowych Goku Sklep®, to do niego należy wysłać mail na adres e-mail dostępny na stronie w celu sformułowania prośby o utworzenie hiperłącza. Goku Sklep® zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub przyjęcia hiperłącza bez uzasadnienia podjętej decyzji.

 

Świadczone usługi:

Wszystkie działania i informacje firmy są prezentowane na naszej stronie internetowej https://www.goku-sklep.pl. Goku Sklep® dokłada wszelkich starań, aby na stronie https://www.goku-sklep.pl podać jak najdokładniejsze informacje. Informacje zawarte na stronie nie są wyczerpujące, a zdjęcia nie są umowne. Są one podawane z rezerwą na zmiany, które zostały wprowadzone od czasu ich umieszczenia w sieci. Ponadto, wszystkie informacje na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie lub zmianie bez uprzedzenia.

 

Ograniczenie umowy dotyczącej danych:

Strona jest aktualizowana w różnych porach roku a zawarte informacje są rzetelnie dobierane, ale mogą zawierać nieścisłości lub pominięcia. Jeśli zauważysz lukę, błąd lub to, co wydaje się być usterką, zgłoś to e-mailem na adres kontakt@goku-sklep.pl, opisując problem tak dokładnie, jak to możliwe (strona powodująca problem, typ używanego komputera i przeglądarki, ...). Wszelkie pobrane treści są wykonywane na własne ryzyko i na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W związku z tym nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez komputer użytkownika lub za utratę danych w wyniku pobrania. Ponadto, użytkownik strony zobowiązuje się do dostępu do niej za pomocą najnowszego, wolnego od wirusów sprzętu oraz najnowszej generacji, aktualnej przeglądarki. Łącza hipertekstowe utworzone w ramach niniejszej strony internetowej do innych zasobów obecnych w sieci internetowej nie mogą wiązać się z odpowiedzialnością Goku Sklep®. 

Własność intelektualna:

Wszystkie treści zawarte na stronie https://www.goku-sklep.pl, w tym, w sposób nieograniczony, grafika, zdjęcia, teksty, filmy, animacje, dźwięki, logo, gadżety i ikony oraz ich formatowanie są wyłączną własnością firmy Goku Sklep® z wyjątkiem marek, treści i logo należących do autorów oraz innych firm partnerskich. Jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, dostosowywanie, retransmisja lub publikowanie, nawet częściowe, tych różnych elementów jest surowo zabronione bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. To przedstawienie lub powielanie, w jakikolwiek sposób, stanowi naruszenie podlegające karze. Niezastosowanie się do tego zakazu stanowi naruszenie, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną fałszerza. Ponadto, właściciele kopiowanych Treści mogą podjąć kroki prawne przeciwko Tobie.

 

Dane osobowe:

Zasadniczo nie musisz przekazywać nam swoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.