Ogólne Warunki Sprzedaży

ARTYKUŁ 1: ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony internetowej https://goku-sklep.pl/

ARTYKUŁ 2: ZAMÓWIENIA

Systemy automatycznej rejestracji są uznawane za dowód charakteru i treści zamówienia. Goku Sklep® potwierdza przyjęcie zamówienia przez klienta na podany przez niego adres e-mail. Sprzedaż zostanie zakończona od momentu zatwierdzenia przez Goku Sklep® płatności za zamówienie, tj. od dnia zatwierdzenia płatności za zamówienia opłacone on-line kartą bankową lub od dnia otrzymania płatności czekiem. Goku Sklep® zastrzega sobie w każdym przypadku prawo do odmowy lub anulowania zamówienia od klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie.

ARTYKUŁ 3: DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Tak długo, jak nasze oferty i ich ceny są widoczne na stronie, są one ważne. Dostępność wskazana w momencie konsultacji strony przez klienta pozostaje zależna od stanu zapasów w Goku Sklep® i oczywiście u dostawców.

Do realizacji naszej witryny sklepowej i katalogu sprzedaży wykorzystujemy bazy danych, wzbogacone zgodnie z informacjami przekazanymi przez naszych dostawców. Ta baza danych zawiera ponad sto artykułów, całość nie jest przechowywana w naszych rezerwach, a nasza oferta jest następnie uzależniona od dostępności artykułów u dostawców.

Tylko ostateczne zerwanie artykułu u naszych dostawców prowadzi do usunięcia go z naszej oferty sprzedaży. W pozostałych przypadkach możliwe jest wprowadzenie nowego zamówienia w określonym czasie.

W przypadku braku dostępności na zamówionym produkcie, klient jest informowany o tym fakcie e-mailem lub na fakturze o wysłanych produktach w przypadku zamówienia kilku artykułów.

Termin dostawy zamówienia: w momencie złożenia zamówienia i na potwierdzeniu otrzymania zamówienia, klient jest informowany o terminie dostawy. Jest on obliczany poprzez dodanie najdłuższego czasu dostępności produktu do czasu dostawy wybranego przez klienta środka transportu.
Od momentu złożenia zamówienia do momentu jego wysłania, klient ma możliwość anulowania zamówienia.

Cechy szczególne :

Artykuły w ramach zamówienia wstępnego: artykuły do publikacji są proponowane na stronie internetowej https://goku-sklep.pl/ w zakładce Przedsprzedaż. Rezerwacja ta jest dokonywana ze wskazaniem terminu wydania ogłoszonego przez wydawcę na otwarciu etapu rezerwacji. Ta data wydania może zostać zmieniona w dowolnym momencie przez wydawcę, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie swojego produktu do obrotu.

W każdym razie, Goku Sklep® dokłada wszelkich starań, aby od daty końcowej sprzedaży wysyłać artykuły do klientów, którzy dokonali rezerwacji, do ilości towaru podanej przez wydawcę na dzień wydania. 

ARTYKUŁ 4: CENY

Ceny podane w polskich złotówkach są cenami netto, bez kosztów wysyłki. Cena ta obejmuje cenę produktów, przeładunek, pakowanie i konserwację produktów. Są modyfikowalne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, wiedząc, że artykuły zostaną zafakturowane na podstawie obowiązującej w momencie rejestracji zamówienia. Wszystkie zamówienia są fakturowane w polskich złotych i płatne w polskich złotych. Wszelkie opłaty celne lub podatki lokalne pozostają w gestii odbiorcy. 

ARTYKUŁ 5: KOSZTY WYSYŁKI

Koszty wysyłki obejmują udział w kosztach przygotowania, opakowania i opłaty pocztowe. Pamiętaj, aby zgrupować wszystkie swoje artykuły na jednym zamówieniu. Nie będziemy mogli grupować dwóch różnych zamówień, a koszty wysyłki będą naliczane za każde z nich.

ARTYKUŁ 6: PŁATNOŚĆ

Masz do dyspozycji kilka środków płatniczych, które oferują maksymalne gwarancje bezpieczeństwa. Możesz zapłacić:

- Kartą kredytową lub prywatną (karta Visa, Eurocard/Mastercard) lub bezpośrednio na stronie internetowej, w formularzu płatności proponowanym podczas składania zamówienia (wpis zabezpieczony szyfrowaniem SSL), wpisując typ karty, numer karty bez spacji między numerami, numer kontrolny (znajdujący się na odwrocie karty) oraz datę ważności.

- Apple Pay

Masz do dyspozycji różne metody płatności i możesz nawet skorzystać z możliwości płatności kartą kredytową.

Płatności można dokonać na bezpiecznych serwerach bankowych naszych partnerów. Oznacza to, że żadne informacje bankowe dotyczące Państwa nie przechodzą przez stronę internetową https://goku-sklep.pl/.

Płatność kartą kredytową jest zatem całkowicie bezpieczna; Twoje zamówienie zostanie zarejestrowane i zatwierdzone, gdy tylko płatność zostanie zaakceptowana przez bank.

ARTYKUŁ 7: DOSTAWA

Dostarczamy do Twojego domu lub do punktu przekaźnikowego. Czas dostawy obejmuje czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy. Goku Sklep® dostarcza produkty na całym świecie. Kupujący jest informowany pocztą elektroniczną o różnych etapach realizacji jego zamówienia: przygotowaniu i dostawie.

Czas dostawy obejmuje czas przygotowania oraz dostawa jest zapewniona przez naszego przewoźnika. Ogłoszony czas dostawy od 10 do 20 dni jest ważny od momentu otrzymania przez kupującego e-mail z dostawą zamówienia. Czas dostawy (ogłoszony przez przewoźnika) nie angażuje Goku Sklep® na dłuższy okres.

ARTYKUŁ 8: GWARANCJA - ZWROTY - ZWROTY PIENIĘDZY - WYCOFANIE

Produkty dostarczone przez https://goku-sklep.pl są nowe i mają gwarancję na wszelkie wady. Są identyczne jak w handlu tradycyjnym i pochodzą od wszystkich wymienionych wydawców i dostawców.

Jeśli produkt okaże się wadliwy lub niezgodny, kupujący ma 15 dni roboczych od otrzymania rzeczy na zgłoszenie zamiany lub zwrotu pieniędzy. Jeżeli okres piętnastu (15) dni upływa zwykle w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, jest on przedłużany do następnego dnia roboczego.

Klient musi zwrócić nowe lub nieużywane produkty w całości iw oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, wraz ze wszystkimi możliwymi akcesoriami, instrukcją użytkowania i dokumentacją (w oryginalnym celofanowym oryginalnym opakowaniu i z odpowiednią fakturą ). W takiej sytuacji kupujący musi przesłać dowód wady na adres kontakt@goku-sklep.pl (opis i zdjęcia w załączniku).

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Goku Sklep® jest zobowiązany do zwrotu kwot zapłaconych przez klienta bezpłatnie, z wyjątkiem kosztów zwrotu. Zwrot jest należny w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od daty otrzymania zwracanych paczek.

Koszty wysyłki w obie strony są zatem Twoim obowiązkiem.

W przypadku zwrotu pieniędzy gwarantujemy, że zostanie on dokonany w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconej paczki. Bez względu na przyczynę nie będzie przyjmowana przesyłka za pobraniem.

ARTYKUŁ 9: PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI - PRZENIESIENIE RYZYKA

Przeniesienie własności produktów na kupującego nastąpi dopiero po całkowitej zapłacie ceny przez tego ostatniego, niezależnie od terminu dostawy tych produktów. Z drugiej strony, przeniesienie ryzyka utraty i pogorszenia jakości produktów nastąpi dopiero po dostawie i odbiorze tych produktów przez nabywcę.

ARTYKUŁ 10: OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Goku Sklep® jest producentem i właścicielem wszystkich lub części baz danych składających się na niniejszą stronę. Wchodząc na niniejszą stronę, klient uznaje, że dane, które ją tworzą, są prawnie chronione i powstrzymuje się w szczególności od pobierania, ponownego wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, reprezentowania lub zachowywania, bezpośrednio lub pośrednio, na wszelkiego rodzaju nośnikach, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, jakościowo lub ilościowo istotnych, zawartości baz danych znajdujących się na stronie, do której ma dostęp.

ARTYKUŁ 11: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Opisy produktów w bazach danych https://goku-sklep.pl zostały wprowadzone zgodnie z informacjami podanymi przez wydawców. Goku Sklep® nie ponosi odpowiedzialności za treść prac i nie będzie w stanie dostrzec swojej odpowiedzialności wobec nabywcy. Odpowiedzialności Goku Sklep® nie można dochodzić w przypadku wystąpienia absolutnej konieczności (strajk, powódź, pożar...).

Goku Sklep® zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli dostarczony artykuł nie jest zgodny z ustawodawstwem kraju, w którym został dostarczony (cenzura, zakaz posiadania tytułu lub autora...). Goku Sklep® nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, na których linki hipertekstowe mogą powrócić z własnej strony.

ARTYKUŁ 12: AKCEPTACJA NABYWCY

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz ceny są wyraźnie uzgodnione i zaakceptowane przez kupującego, który oświadcza i potwierdza, że doskonale je zna i w związku z tym zrzeka się prawa do powoływania się na jakikolwiek sprzeczny dokument, a w szczególności na swoje własne ogólne warunki zakupu, aktu zakupu pociągającego za sobą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Niniejsze warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia przez Goku Sklep® Aktualizacja ogólnych warunków sprzedaży z dniem 28 stycznia 2020 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi klienta, można skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem kontakt@goku-sklep.pl.

W miarę możliwości będziemy współpracować z Państwem i/lub użytkownikami sprzedającymi przedmioty na naszej stronie internetowej w celu rozwiązania wszelkich sporów wynikających z Państwa zakupu.